Premie Pensioen Instelling

PPI

Een werkgever heeft ook nog de mogelijkheid om de pensioenregelingen bij een premie pensioen instelling (PPI) onder te brengen. Het geld dat de werkgever namens de werknemer op een rekening stort, wordt door het bedrijf waar de PPI is afgesloten belegd. De werkgever kan zelf kiezen voor een hoog of laag risicoprofiel. Het grootste verschil tussen een PPI en een pensioenfonds is dat een fonds het geld, dat nu door werknemers wordt gestort, voor een groot deel gebruikt om de pensioenen aan gepensioneerden uit te keren. De PPI gebruikt deze methode echter niet, waardoor de werknemer in feite voor zichzelf spaart en zo dus niet met de vergrijzing en dergelijke te maken krijgt. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten relatief laag, waardoor de PPI relatief goedkoop is. De nadelen van een PPI zijn echter dat het uiteindelijke pensioenbedrag niet vaststaat, aangezien het geld wordt belegd en hierna moet worden gebruikt om een levenslange pensioenverzekering mee te kopen. Daarnaast is de medewerker niet verzekerd voor een nabestaandenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen.   

Kenmerken PPI Pensioen

Premie pensioen instelling voert beschikbare premieregelingen uit, dit kan door te sparen of te beleggen. Een van de kenmerken van het PPI pensioen is dat de deelnemer individueel pensioenkapitaal opbouwt. De deelnemer die dit individueel pensioenkapitaal opbouwt loopt zelf het renterisico en het beleggingsrisico. Bij deze vorm van pensioen is er geen zekerheid over de opbrengt van zijn beleggingen en sparingen. De hoogte van het uiteindelijke pensioen zal dan ook onzeker zijn. Met het opgebouwde pensioenkapitaal van het PPI koopt de pensioengerechtigde aan het begin van zijn pensioendatum een pensioenuitkeringen bij een verzekeraar.

Bedrijfstakpensioenfonds

In Nederland kan een pensioenfonds verplicht zijn of niet, dit wordt vastgesteld door de minister. Geldt er een verplich

Lees meer

Pensioenopbouw in eigen beheer

In de derde pijler van het pensioen is het de bedoeling dat de medewerker zelf een manier zoekt om een pensioengat op te

Lees meer

Collectief pensioen

Bij een collectief pensioen is er maar één contractsnummer met één tarief. Dit tarief is geb

Lees meer