AOW

U bent geboren:

U krijgt AOW in:

Uw leeftijd als uw AOW-uitkering ingaat, is:

Na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

2013

65 + 1 maand

Na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

2014

65 + 2 maanden

Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2015

65 + 3 maanden

Na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951

2016

65 + 5 maanden

Na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952

2017

65 + 7 maanden

Na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953

2018

65 + 9 maanden

Na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954

2019

66

Na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954

2020

66 + 3 maanden

Na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955

2021

66 + 6 maanden

Na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956

2022

66 + 9 maanden

Na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957

2023

67

Na 31 december 1956

2024

nog niet bekend.*

 

AOW hoogte

Voor de AOW hoogte wordt er onderscheid gemaakt tussen 3 groepen. De eerste groep is voor personen die alleen wonen, de tweede is voor personen die getrouwd zijn of samen wonend met een partner en de laatste groep is voor personen die alleen samen met hun minderjarige kind(eren) wonen (alleenstaand ouder).
Personen die alleen wonen (alleenstaand)
Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto*

€ 1.104,95

€ 1.104,95

Loonheffing

€ 0,00

€ 202,25

Bijdrage Zvw

€ 59,66

€ 59,66

Netto

€ 1.045,29

€ 843,04

Personen die getrouwd zijn of samen wonend met een partner
(uw partner en u krijgen beide AOW) ouder).
Bedrag per maand per persoon

 

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto *

€ 762,88

€ 762,88

Loonheffing

€ 0,00

€ 139,50

Bijdrage Zvw

€ 41,19

€ 41,19

Netto

€ 721,69

€ 582,19

 

U krijgt geen toeslag en uw partner heeft nog geen AOW

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto *

€ 762,88

€ 762,88

Loonheffing

€ 0,00

€ 139,50

Bijdrage Zvw

€ 41,19

€ 41,19

Netto

€ 721,69

€ 582,19

 

U krijgt de volledige AOW toeslag en uw partner heeft nog geen AOW

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto *

€ 1.500,64

€ 1.500,64

Loonheffing

€ 100,17

€ 274,92

Bijdrage Zvw

€ 81,03

€ 81,03

Netto

€ 1.319,44

€ 1.144,69

Uw toeslag is met 10% verlaagd en uw partner heeft nog geen AOW **
Bedrag per maand

 

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto *

€ 1.426,86

€ 1.426,86

Loonheffing

€ 87,00

€ 261,75

Bijdrage Zvw

€ 77,05

€ 77,05

Netto

€ 1.262,81

€ 1.088,06

 

** Sinds 1 augustus 2011 is de AOW toeslag met max. 10% verlaagd. Deze verlaging geldt voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf €2.616,01 bruto per maand.

Alleenstaand ouder. Personen die alleen samen met hun minderjarige kind(eren) wonen

Bedrag per maand

 

met heffingskorting

zonder heffingskorting

Bruto *

€ 1.395,13

€ 1.395,13

Loonheffing

€ 45,41

€ 255,91

Bijdrage Zvw

€ 75,33

€ 75,33

Netto

€ 1.274,39

€ 1.063,89

*Voor alle tabellen geldt, dat het bruto bedrag incl. de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van €25,12. Dit bruto bedrag is excl. de vakantie-uitkering(vakantie-uitkering is €91,11 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald) 

Premie Pensioen Instelling

Sinds de nieuwe wet op 1 januari 2011, is een nieuwe pensioenuitvoerder PPI mogelijk gemaakt. Naast verzekeraars en pens

Lees meer

Bedrijfstakpensioenfonds

In Nederland kan een pensioenfonds verplicht zijn of niet, dit wordt vastgesteld door de minister. Geldt er een verplich

Lees meer

Werkgeverspensioen

De tweede pijler van het pensioen is de pensioenopbouw via de werkgever of te wel aanvullende pensioenopbouw via de werk

Lees meer