Bedrijfstakpensioenfonds

Voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstakpensioenfonds heeft veel voordelen. Het pensioen wordt samen geregeld en de kosten en de risico's worden met elkaar gedeeld. De voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds zijn als volgt:

  1. Gedeelde risico's, dat wil zeggen: Een bedrijfstakpensioenfonds belegt een deel van de pensioenpremies. Dit is noodzakelijk voor de opbrengst op lange termijn. Echter kent beleggen wel risico's. Deze risico's worden verdeeld over de grote groep en over een langere periode. Daarom is dit een voordeel.
  2. Gedeelde invloed, dat wil zeggen: Bij een bedrijfspensioenfonds betalen de werkgevers en de werknemers gezamenlijk de premie van het pensioen. In de CAO worden afspraken gemaakt over de hoogte van de premie en over de pensioenregeling.
  3. Gedeelde kosten, dat wil zeggen: Het bedrijfspensioenfonds is niet commercieel. En dit BPF voert voor een grote groep mensen hetzelfde uit. Samen pensioen regelen en allemaal tegelijk beleggen is voordeliger.

Pensioen op maat voor de kleine onderneming

Voor een kleine of middelgrote onderneming is een bedrijfspensioenfonds meestal niet het geschikte pensioenfonds. Hier wordt meestal gekozen voor een Beschikbare Premie regeling. Hierbij is de premie een percentage van het salaris. Dit percentage stijgt naar mate de leeftijd van de werknemer. Dit systeem is voor de werkgever aantrekkelijk, omdat het beheersbare kosten heeft en voor de werknemers levert het een goed en flexibel pensioen op.

Pensioenopbouw in eigen beheer

In de derde pijler van het pensioen is het de bedoeling dat de medewerker zelf een manier zoekt om een pensioengat op te

Lees meer

AOW

Eerste pijler Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Afhankelijk van de persoonlijke situatie krijgt

Lees meer

Collectief pensioen

Bij een collectief pensioen is er maar één contractsnummer met één tarief. Dit tarief is geb

Lees meer