Drie pijlers

Nederland heeft een unieke oudedagsvoorziening. De doelstelling van de oudedagsvoorziening is dat iedere gepensioneerde wordt voorzien van een minimaal basisinkomen. Daarom voorziet de overheid een basispensioen de AOW aan diegenen die de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar hebben bereikt. De AOW is de eerste pijler van het Nederlandse pensioenstelsel. Hiernaast wil de overheid het opbouwen van een aanvullend pensioen bevorderen. Dit doet de overheid door een verplichte deelname aan de pensioenregelingen in te stellen. Door middel van regelgeving en toezicht door de overheid zorgen ze voor het beheer van de ingelegde pensioengelden. Dit is de tweede pijler van het pensioenstelsel. De derde pijler van het pensioenstelsel, kunnen mensen hun eigen pensioenopbouw beheren.

Pensioenstelsel

Deze drie pijlers bij elkaar zou moeten zorgen voor 70% van het laatstverdiende loon. De 70% van het laatstverdiende loon wordt gezien als een maatschappelijk aanvaarde norm voor een goede oudedagsvoorziening. Het stelsel kenmerkt zich door de collectiviteit, risicodeling en efficiënte uitvoering. In Nederland worden de uitkeringen van de pensioengerechtigde betaald uit de premies van de werkende. Het pensioensysteem krijgt steeds meer aandacht door de vergrijzende bevolking van Europa. Het omslagstelsel wat ook gehanteerd wordt in Nederland kan in de huidige vorm, zoals hij was voor 2014, niet meer houdbaar in de toekomst. Het kapitaaldekkingsstelsel zal problemen kunnen gaan vertonen en daarom is er voor gekozen om destijds het pensioenstelsel te hervormen.

 

AOW

Eerste pijler Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Afhankelijk van de persoonl[...]

Lees meer

Werkgeverspensioen

De tweede pijler van het pensioen is de pensioenopbouw via de werkgever of te wel aanvullende pensio[...]

Lees meer

Pensioenopbouw in eigen beheer

In de derde pijler van het pensioen is het de bedoeling dat de medewerker zelf een manier zoekt om e[...]

Lees meer