Pensioenopbouw in eigen beheer

Lijfrente

Lijfrente is een vorm van een levensverzekering, waarvoor u eenmalig een premie betaalt. De premie betaalt u aan een verzekeringsmaatschappij. Door dit te doen bent u verzekerd van extra inkomen op een bepaald moment. Een lijfrente zijn in principe twee verzekeringen. Als eerste sluit u een lijfrenteverzekering af om een bedrag op te bouwen. Wanneer de einddatum nadert dan kunt u een andere verzekering afsluiten met het hoogste rendement op uw kapitaal. Hier laat u dan de lijfrente uitkeren. Hier wordt hieronder duidelijk gemaakt.

Figuur:
Lijfrenteverzekeringen bestaan uit 2 aan elkaar gekoppelde delen: de opbouw- en de afbouwfase. Dit is een voorbeeld van een lijfrenteverzekering met een koopsompolis.

Banksparen

Banksparen is een andere vorm voor uw pensioengat te vullen dan lijfrente. Sinds januari 2008 kunt u banksparen. Bij de bank is de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen door te sparen of te beleggen, voor het deel waarover u een pensioengat heeft. Het bedrag dat u spaart op deze rekening is vrijgesteld van vermogenredementsheffing (1.2%). U hoeft dus nooit belasting te betalen over het kapitaal dat u opbouwt. Tijdens de eerste fase van banksparen bouwt u kapitaal op voor een oude dag uitkering. Dit ingelegde bedrag kun u beleggen of sparen. Deze inleg kunt u aftrekken van de belasting. Tijdens de tweede fase komt het opgebouwde kapitaal vrij. Dit is het moment dat er een bank of verzekeraar bij komt kijken, waarbij u het gespaarde bedrag onderbrengt. Deze verzekeraar of bank keert dan telkens aan u een deel van uw kapitaal uit.

Het verschil tussen lijfrente en banksparen

De belangrijkste verschillen tussen een lijfrente en banksparen zijn als volgt;

  • Een levenslange lijfrente keert uit tot het overlijden van de deelnemer, terwijl er bij het banksparen vaak een periode wordt afgesproken waarin het bedrag wordt uitgekeerd, tot een maximum van 20 jaar. Hierna is het geld dus op.
  • Een lijfrente stopt op het moment van overlijden (tijdens de uitkeerperiode), de nabestaanden ontvangen hierna dus niets, tenzij er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Bij banksparen hebben de nabestaanden recht op het resterende bedrag dat nog op de bankspaarrekening over is.
  • Een voordeel van bankparen is dat het gespaarde vermogen onder het depositogarantiestelsel valt, op het moment dat deze is ondergebracht bij een bank die is aangesloten bij De Nederlandsche Bank. Dit houdt in dat er bij een faillissement van een bank, er maximaal €100.000 wordt uitgekeerd per spaarder.
  • Een bankspaarproduct levert in principe meer op dan een lijfrenteverzekering, dit is echter wel afhankelijk van de looptijd en de leeftijd. Dit komt door het feit dat er minder kosten in rekening worden gebracht bij een bankspaarproduct, waardoor er meer geld overblijft voor de opbouw van een eindkapitaal.
  • Een klein verschil is het verschil tussen mannen en vrouwen bij beide aanbieders. Bij een lijfrente is het namelijk mogelijk dat een vrouw een lagere periodieke uitkering krijgt dan een man, ook al wordt precies hetzelfde bedrag gestort. Dit komt door het feit dat een vrouw vaak langer leeft dan een man. Bij het banksparen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen en krijgen beide dus evenveel.

Bedrijfstakpensioenfonds

In Nederland kan een pensioenfonds verplicht zijn of niet, dit wordt vastgesteld door de minister. Geldt er een verplich

Lees meer

Collectief pensioen

Bij een collectief pensioen is er maar één contractsnummer met één tarief. Dit tarief is geb

Lees meer

Premie Pensioen Instelling

Sinds de nieuwe wet op 1 januari 2011, is een nieuwe pensioenuitvoerder PPI mogelijk gemaakt. Naast verzekeraars en pens

Lees meer