Werkgeverspensioen

Tweede pijler

De tweede pijler van het pensioen bestaat uit het werknemerspensioen, ofwel een pensioenregeling georganiseerd door het bedrijf waarin men werkt. Het is echter niet verplicht voor een werkgever om deze pensioenregeling aan te bieden aan de werknemer, behalve als het bedrijf zich in een bepaalde bedrijfstak bevindt, waarbij dit wel verplicht is, zoals de gezondheidszorg en de bouw. De betaling van het pensioen kan voor het grootste deel door de werkgever worden geregeld, maar het is ook mogelijk dat de werkgever en de werknemer ieder de helft betalen. Deze eigen bijdrage wordt dan door de werkgever op het bruto salaris ingehouden. Er bestaan verschillende pensioenregelingen in Nederland;

  • De middelloonregeling: ieder jaar bouwt u een stuk ouderdomspensioen op. Dit is vaak 1,75% of 2% van de pensioengrondslag.  Het uiteindelijk pensioen is dus afhankelijk van van het salaris dat u gedurende uw loopbaan heeft verdiend. Het nadeel hiervan is dat als u de laatste jaren meer bent gaan verdienen, u dus te maken kunt krijgen met een pensioentekort, aangezien het gemiddelde van al uw salarissen wordt berekend en uw levensstandaard hoger is komen te liggen. Het voordeel is dat u de laatste jaren minder kunt gaan werken en toch nog een redelijk pensioen kunt krijgen.
  • De eindloonregeling; hierbij bouwt u ook ieder jaar en stuk ouderdomspensioen op, met een percentage van 1.75%. Er wordt steeds uitgegaan van het laatstverdiende loon. Dit betekent dat het uiteindelijke pensioen afhankelijk is van het salaris op de pensioendatum. Op het moment van een salarisverhoging, zal de verhoging van het pensioen met terugwerkende kracht worden doorberekend. Dit zal door de werkgever worden betaald. Dankzij deze regeling is de werknemer dus optimaal voorzien van de oude dag en is het pensioeninkomen gegarandeerd. De slechte economische omstandigheden zorgen er echter voor dat de beleggingen van de werkgevers niet meer zoveel opleveren, waardoor de verhogingen onbetaalbaar blijken.
  • De beschikbare premieregeling: bij deze pensioenregeling stelt de werkgever een bepaald premiebedrag of percentage voor dat jaar vast. Deze premies worden bij een verzekeraar gestort en worden belegd. Op het moment dat de pensioendatum intreedt, komt het bedrag vrij en kan de werknemer een pensioen aankopen. De hoogte van het pensioen is dankzij de beleggingen en de economische situatie op het moment van de pensioendatum dus onzeker. Het voordeel is wel dat de premies vaststaan.

Bedrijfstakpensioenfonds

Een werkgever kan een pensioenregeling onder laten brengen bij een bedrijfstakpensioenfonds, een ondernemingspensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Een bedrijfstakpensioenfonds is niet aan de orde en een ondernemingspensioenfonds is alleen aantrekkelijk voor grotere bedrijven, aangezien de uitvoeringskosten dan onder vele werknemers verdeeld kan worden. Het is wel mogelijk om een pensioenregeling bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar onder te brengen. In tegenstelling tot verzekeraars hebben pensioenfondsen geen winstdoelstelling voor aandeelhouders en blijft het geld binnen het fonds.

Pensioenopbouw in eigen beheer

In de derde pijler van het pensioen is het de bedoeling dat de medewerker zelf een manier zoekt om een pensioengat op te

Lees meer

Bedrijfstakpensioenfonds

In Nederland kan een pensioenfonds verplicht zijn of niet, dit wordt vastgesteld door de minister. Geldt er een verplich

Lees meer

Collectief pensioen

Bij een collectief pensioen is er maar één contractsnummer met één tarief. Dit tarief is geb

Lees meer