AOW en pensioen

Toch bestaat er een verschil tussen de AOW en de rest van uw opgebouwd pensioen. De AOW uitkering is gebaseerd op een omslagstelsel en de rest van uw opgebouwd pensioen is gebaseerd op een kapitaaldekkingsstelsel. Het kapitaaldekkingsstelsel wil zeggen dat u zelf betaald voor uw eigen pensioen. Het omslagstelsel wil zeggen dat iedereen voor elkaar betaald. De jongere generatie werkende op dit moment betaald voor de oudere generatie die een AOW-uitkering krijgen. U kunt zelf kiezen of u een aanvulling wilt op uw AOW-uitkering. Deze vrijheid heeft u bij de AOW niet. Voor de  AOW-uitkering moet iedere werkende verplicht meebetalen. Dit is het verschil tussen AOW en pensioen.

Pensioen kiezen

Het is raadzaam om bovenop uw AOW-uitkering ook nog een aanvullend deel te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld bij of door middel van uw werkgever. Maar dit kan ook in eigen beheer. Dit kan door elke maand een bedrag aan de kant te zetten, banksparen. Dit kan ook door een levensverzekering, de lijfrente af te sluiten. Als laatste kunt u uw geld ook in een pensioenfonds steken waarbij u later van dit pensioenfonds uw aanvullend pensioen zult ontvangen. Let wel op dat u een betrouwbaar pensioenfonds kiest.

 

Werkgeverspensioen

De tweede pijler van het pensioen is de pensioenopbouw via de werkgever of te wel aanvullende pensioenopbouw via de werk

Lees meer

Bedrijfstakpensioenfonds

In Nederland kan een pensioenfonds verplicht zijn of niet, dit wordt vastgesteld door de minister. Geldt er een verplich

Lees meer

Premie Pensioen Instelling

Sinds de nieuwe wet op 1 januari 2011, is een nieuwe pensioenuitvoerder PPI mogelijk gemaakt. Naast verzekeraars en pens

Lees meer